RoboOlümpia reeglid

1. Kestus

Väljakutse algab 23. märtsil ja missioone on võimalik täita kuni 28. aprill 2019.
UUS TÄHTAEG 5.MAI.

Võitjad kuulutatakse välja 13. mai 2019. 

2. Vanus

Väljakutses saavad osaleda lapsed ja noored kolmes vanusetasemes:
a. 5-7 a. algtase
b. 8-10 a. kesktase
c. 11-14 a. edasijõudnud

3. Tiim

Meeskond ehk võistlustiim on 2-5-liiget, lisaks juhendaja.

4. Osalemisõigus

Osalema on oodatud kõik lasteaiad, koolid sh huviringid- ja koolid ning nutipered (emad-isad koos enda või sõprade/tuttavate lastega).

5. Missioonid

Iga tiim peab valima lähtuvalt vanusetasemest ühe roboti ja selle juurde käiva missiooni,
mida lahendada. Tiimid võivad valida ka mitu robotit ja lahendada rohkem missioone,
sellega suurenevad võiduvõimalused.

Lähtudes vanuserühmast saab väljakutseid lahendada järgmiste robotitega: 

5-7 a. ehk algtase

• Bee-Bot või Blue-Bot
• Dash
• Sphero SPRK+, BOLT või Mini
• Ozobot BIT või EVO

8-10. a ehk kesktase

• Bee-Bot või Blue-Bot
• Pro-Bot
• InO-Bot
• Dash
• Sphero SPRK+, BOLT või Mini
• Ozobot BIT või EVO

11-14 a. ehk edasijõudnud

• Pro-Bot
• InO-Bot
• Dash või Cue
• Sphero SPRK+, BOLT või Mini
• Ozobot BIT või EVO

6. Hindamine

Iga tiim hindab oma sooritust ise. Iga missiooni juures on hindamiskriteeriumid ja iga soorituse eest on võimalik saada punkte. Samuti on võimalik koguda lisapunkte.

Tiimid saavad registreerida missioonide soorituse eest saadud punktid võistluse lõpptähtajaks (28. aprill) siin (vorm on korduvalt muudetav).

7. Tõendamine

Tiimid peavad iga missiooni lahendamise jäädvustama ja koguma tõendusmaterjali ning jagama seda oma blogis vm veebikeskkonnas (kood, koodipilt, videod, pildid jne).
Tõendusmaterjali
asukoha URL tuleb lisada missioonide soorituspunktide registreerimisel.

8. Boonuspunktid

Tiimidel on võimalik koguda täiendavalt kaks (2) lisapunkti, kui nad teevad oma ülesande sooritamisest video ja postitavad selle mentori abiga ühte kolmest Facebook grupist hashtagiga #roboolümpia
1. Nutivanema klubi
2. Robootika lasteaias
3. Robootika koolis

9. Auhinnad

Registreeritud soorituspunktide põhjal tekib pingerida, mis ei ole avalik.

Auhindadega tunnustatakse pingereas esimest tiimi igas vanusetasemes. Lisaks
anname välja mitmeid eriauhindu!

10. Punktide arvestamine

Korraldajad jätavad endale õiguse esiviisikus olevate tiimide järjestust muuta, kui tõendusmaterjalid puuduvad või nendes oleva info põhjal järeldub, et ülesanded ei ole ausalt sooritatud.